Handeln

Läs om hur bergsmannen sålde sitt järn och vilka hårda regler som fanns!


Bergsmännen sålde sitt järn till köpmännen i Gävle eller på marknader. Det var ett hårt arbete att transportera det tunga järnet. När man kom till köpmannen, var det noga reglerat hur det fick säljas. Allt järn skulle vägas innan det såldes och varje bit järn skulle ha en viss vikt.