Skolan

Torsåkers by var tidig med skolundervisningen som låg under bruket.


Under bergsmännens tid var det inte så vanligt att alla kunde läsa. Den viktigaste orsaken till att lära sig läsa var att kunna läsa bibeln. Då kunde man ta nattvarden och senare gifta sig.

Klockaren och prästen lärde folket läsa
Det var klockarens eller prästens syssla att se till att församlingens invånare kunde läsa. Varje år undersöktes detta genom att prästen reste runt i församlingen och förhörde invånarna. Då skulle man kunna visa att man kunde läsa högt från en bok, men även att man kunde komma ihåg stycken utantill. Man skulle också visa att man förstod vad man läste.

Dessa resor med prästens förhör kallades senare för husförhör och prästen antecknade invånarnas namn, födelseår- och ort, hur bra de läste samt andra kommentarer i en bok som kallades husförhörslängd. Detta är en viktig källa för släktforskare. Redan år 1686 blev det lag på att alla barn skulle lära sig läsa, men detta var naturligtvis svårt att driva igenom.

Barnalärare
Det blev senare vanligt att barnen skulle lära sig mer än att läsa. Barnen skulle kunna matematik och ha lite kunskap om landet och dess historia. En kunnig person i byn anlitades för att undervisa barnen mot betalning. Personen skulle skriva en räkning till byns styrande för att få pengarna. Sådana räkningar finns kvar:
 

Jag beder aldra ödmiukast att herr pastoren är af godheten och utlemnar den lilla så kallade skollönen för Krans enka Anna Olofsdotter i Baghyttan som hafver haft två barn hos mig i skola i 4ra vikor 6 sk. i vikan för barnet. För bägge barnen utgör så mycket som en riksdaler och då samma lemnas till Olof Hansson i Baghyttan som enkan Anna Olsdotter sade att her pastoren ville betala för henne.

Hestbo den 11 mai 1819
Barnaläraren Anders Andersson

 

Flitiga barn
I Torsåker byggdes den första skolan år 1826 i byn Prästhyttan. Skolan låg centralt i byn. Brukspatron Thore Petre skänkte inkomsterna från två fastigheter i byn till skolan. Nu anställdes skollärare. Det bestämdes att för alla barn skulle en avgift betalas. De fattigaste fick gå i skolan gratis eller betala mindre.

Skolan började sin undervisning i september. Det var 39 barn som undervisades. De fick beröm för sin flit och året därpå hölls den första skolavslutningen.

  Ett torp i Åsmundshyttan. Här bodde förut byns lärare.
Barnalärarens torp. I Åsmundshyttan bodde en lärare. Han bedrev skola hemma.