Kyrkan - byns centrum

Torsåkers kyrka byggdes på medeltiden mitt emellan två byar.

Kyrkan var byns centrum. Tron styrde människornas liv. Att stå utanför religionen var också att stå utanför byns gemenskap. I kyrkan fostrade man invånarna till gudstroende och laglydiga medborgare.

Prästen förmedlade nyheterna
Varje söndag möttes man för att samtala och höra vad som hänt i byn. Under en lång, lång tid var kyrkan också den plats där byns invånare fick reda på nyheter och lagar från världen utanför. Detta skedde vid söndagens predikan, som kunde börja tidigt på morgonen och fortsätta en bit in på förmiddagen.

Efter predikan läste prästen upp de meddelanden som kommit in under veckan. Det kunde vara meddelanden, efterlysningar, nya regler eller lagar som rörde byns invånare eller nyheter från byn som alla borde få reda på. Det var viktigt att gå till kyrkan, annars kunde man gå miste om viktig information.

Sägnen om Torsåkers kyrka
I Torsåker var kyrkan länge en central plats i byn. Namnet Torsåker tyder på att man här tidigare haft en plats där man bad till den fornnordiske guden Tor. Det var inte ovanligt att de kristna kyrkorna på sådana platser. Här är en berättelse om hur man valde platsen för den första kyrkan:

Hur man byggde Torsåkers kyrka
De gamla gudarna, eller var det kanske andra övernaturliga makter, ville bråka när byinvånarna ville bygga sin kyrka. Bygget gick dåligt. Till slut kom man på att välja en ny plats för kyrkan. Nu skulle de övernaturliga makterna få välja den nya platsen så skulle allt bli bra. Man spände en oxe framför en stock, som skulle användas till kyrkan. Oxen skulle dra stocken var han ville och där han stannade, där skulle den nya kyrkan byggas. Oxen började gå mot Hoo by, men stannade på halva vägen, nära byn Särsta. Platsen där oxen stannade hette Tors åker.

Det här hände någon gång på 12- eller 1300-talet. Detta är dock bara en av flera förklaringar på hur Torsåker fått sitt namn. Den första gången Torsåker nämns i äldre dokument är år 1314.

Elden är lös!
Kyrkan var uppförd i sten med spåntak och hade inget torn. Under århundradena renoverades kyrkan många gånger. I mitten av 1600-talet fick den nytt tak. År 1684 skriver man

den 16 May slog Tordööns Elden löös i Torgsåkers Kürkiotaak begynte brinna; och igenom Guds högstes till hielp: blef dock utsleckt

Blixten hade slagit ner i kyrktaket som då hade börjat brinna. Elden hade släckts med en gång. Det blev en ny renovering och byinvånarna hjälpte till. Under 1700-talet renoverades kyrkan igen och till slut blev den ombyggd till sitt nuvarande utseende år 1754.

 
Torsåkers kyrka
Kyrkan. Här möttes byborna varje söndag för att få de senaste nyheterna från omvärlden och byn.