Vad ägde man?

Ett dokument berättar. Läs om arbetaren och den rike
bergsmannen.


En bergsmansgård var ofta rik. Rikedomen på möbler och silver, koppar, tenn och textilier avslöjar att gården har varit en bergsmansgård. Bergsmännen reste till städerna på handelsresor. Där fick de se nya moderna saker som de gärna tog med hem.

Idag vet vi hur en bergsmansgård kunde se ut. Till vår hjälp har vi gamla dokument som berättar.

Bouppteckningen berättar
När någon dör måste dennes egendom undersökas och skrivas upp i en lista. Denna lista kallas bouppteckning, alltså en uppteckning av boet, hemmet. Där kan man se allt vad den avlidne äger som är av värde och hur mycket personen har i skuld.

Genom att räkna ut vad mycket som blir över när eventuella skulder dras från egendomen kan man se hur mycket den avlidnes arvingar ska ärva. Ibland fanns det bara skulder att ta över. Äldre bouppteckningar ger en bild av vad som fanns i gårdarna eftersom alla saker finns med.

Visar skillnader i vardagen
Om man jämför bouppteckningar från en bergsmangård och en drängs hem kan man se hur olik vardagen var i de olika hemmen.

  Den rika bergsmansfamiljen från Fagersta
Bergsmannen. En bergsmansfamilj kunde äga många vackra saker att pynta sitt hem med. Klicka på rubriken eller bilden för att läsa mer!

Arbetslag från kalkbrottet
Arbetaren. En arbetsfamilj hade ofta bara råd att köpa det mest nödvändiga. Klicka på rubriken eller bilden för att läsa mer!