Livet på gården

Läs om bergsmannens liv och vardag. Lär dig göra ost, smör och att göra egen rödfärg!


Det var mycket arbete att göra på en gård. Man skulle producera det mesta själv, både mat och saker. Det krävdes en stor kunskap för att kunna förse gården med allt som behövdes. Det var också viktigt att alla på gården arbetade tillsammans när något större arbete skulle göras. Ibland kunde man också få hjälp av sina grannar. Lathet belönades inte och vardagen bestod av långa arbetsdagar.

På en gård skulle man så, skörda, tröska, slakta, plocka bär, odla grönsaker och frukter, jaga och fiska, fälla skog, hugga ved, mjölka och ysta, sköta boskapen, slå bete, hämta vatten, tillverka redskap, underhålla gårdens byggnader och föremål, klippa ull, spinna, odla och förbereda lin, väva och sy.