Produkter

Vad gjorde man av järnet? Läs om den skickliga smideskonsten! Tillverka din egen ässja!


Järnet framställdes för att man ville göra verktyg, redskap och vapen. Den allra största delen av järnet användes troligen till bruksföremål på gårdarna. I jordbruket behövde man lieblad, skäror, plogbillar med mera. Järnet var mer tåligt än de metaller man tidigare prövat.

Kittlar och köksverktyg
Hushållsföremål man använt järnet till är exempelvis kittlar hopnitade av tunt utsmidda plåtar. Kittlarna hängdes över öppen eld och användes som kokkärl. Även köttgafflar och andra köksverktyg tillverkades av järn.

Järnhanteringen själv krävde en del järnverktyg såsom smidestänger, malmskopor och större tänger att exempelvis lyfta järnet ur blästerugnen med.

Broddar ett vanligt fynd
Till jakt och fiske behövde man krokar, pil- och spjutspetsar samt ljuster. Riddjuret hästen behövde selutrustning – ett så kallat rangel. Hästen behövde också broddar vintertid för att inte halka. Broddar är ett av de vanligaste järnåldersgravfynden i Gästrikland. Kor och andra kreatur behövde tjudringsringar.

Nitar vanligt fynd
Det allra vanligaste järnfyndet i gravar är nitarna. De består av en smal järnpinne, en så kallad ten, med platta ändskivor. Ofta kallas de båtnitar eftersom de ibland använts till att nita ihop skepp och båtar. I länsmuseets utställning "Spår av liv" visar vi hur nitarna ser ut. Nitarna kan också ha använts till kistor, lådor och annat.

Vapen i mansgravar
De flesta gästrikska mansgravarna innehåller vapen i form av pilar och spjut. Vapnen har troligen mest fungerat som statusföremål; att visa att man hade råd och att man var en krigare. Kanske har största delen av alla vapen aldrig använts.

 

Yxa från Länsmuseet Gävleborgs utställning "Spår av liv".
Sax från Länsmuseet Gävleborgs utställning "Spår av liv".
Järnåldersjärn. Längst upp syns ett yxblad, därnäst en sax. Föremålen finns i länsmuseets utställning "Spår av liv".

Klicka här och läs om hur du kan tillverka en enkel ässja att smida på!
Tillverka din egen smidesässja! Vill du smida själv? Då kan du lära dig att bygga en enkel ässja. Klicka på rubriken eller bilden för att läsa mer!