Hur framställde man sitt järn på järnåldern?

Följ vårt schema och se hur man gjorde järn på järnåldern!


Här kan du följa järnets väg från malm eller järnhaltig jord till smidbart järn. Klicka på bilden om du vill läsa mer!
Detta är ett schema över hur man framställde järn på järnåldern! På nästa sida kan du läsa hur man gjorde.