Mytologi

Den fornnordiska mytologin ger många spännande berättelser.


I Norden bestod gudarna under denna tid av asar och vaner. Oden och Tor var de främsta asarna. Frej hörde till vanerna. Vanerna är tidigare omtalade i Norden än asarna. Den isländske författaren Snorre Sturlasson ansåg att asarna härstammade från Asien och vissa likheter finns faktiskt med indiska fornreligioner.

Krig mellan två religioner
I myterna beskrivs ett krig mellan asar och vaner. Det kriget har tolkats som en strid mellan två religioner. När fred slöts i kriget hade religionerna smält samman till en.

Oden
Oden är stridens, vishetens och dödens gud. Han bor i Valhall, är gift med Frigg och far till Balder. I beskrivningarna är han en gammal skäggig, enögd man med blå kappa och bredbrättad hatt. Han rider hästen Sleipner, som har åtta ben. Oden tar även hjälp av sina två korpar Hugin och Munin. Dessa flyger omkring och samlar information åt Oden.

Tor
Tor är gudarnas försvarare mot jättar och andra onda makter. Han är stor och stark och har ett styrkebälte som kan göra honom ännu starkare när han drar åt det.

Tors främsta vapen är den magiska hammaren Mjölner. Mjölner träffar alltid sitt mål när Tor kastar den mot någon fiende. Tor är gift med Siv. Tillsammans bor de på Bilskirner i Trudvang i Asgård.

Tor är även åskans gud. Han råder över vädret och tack vare det över grödan och växtligheten. Om Tor finns många berättelser om när han kämpar mot olika onda väsen. Tor tycks ha varit en mycket populär "superhjälte" under forntiden. På detta tyder de många funna amuletterna formade som torshammare.

Frej eller Frö
Frej, även kallad Frö, är en av vanerna och son till Njord. Han behärskar, liksom Tor, vädrets makter och råder över grödan och djurens fruktsamhet. Frej är även fredens gud. Till Frej offrades djur som hingstar, tjurar och galtar. Frej tros vara den ende hedniske guden som hade ett eget prästerskap.

Valhall
Valhall är den stora salen i Midgård, platsen där Oden bor tillsammans med sina tjänarinnor, valkyriorna. Till Valhall kommer även de döda krigarna. Valhall är en väldig borg med femhundrafyrtio dörrar och ett tak gjort av gyllene sköldar. De döda krigarna kämpar varje morgon med varandra på platsen utanför Valhall. Resten av dagen sitter de i salen och äter av Särimners fläsk och dricker Heidruns mjöd. Särimner är grisen som slaktas varje kväll och äts upp men är levande på nytt varje morgon. Heidrun är geten från vilken man får mjöd när man mjölkar den.

Den fornordiska mytologin vimlar av personer, företeelser och berättelser. Det ovanstående är bara ett litet axplock.

 

Runsten från utställningen "Spår av liv" på Länsmuseet Gävleborg.
Runstenens drake. I fornnordisk mytologi trodde man att man bodde i ett jättelikt träd, en ask som hette Yggdrasil. Under trädet låg draken Nidhögg och gnagde på dess rötter.