Landhöjningen

Visste du att marken höjer sig fortfarande efter inlandsisens tryck?


Under senaste istiden var hela Sverige och norra Europa täckt av ett flera kilometer tjockt istäcke. Isens enorma tyngd pressade ner det land som idag är bl.a. Sverige ner i havet. För 15 000-13 000 år sedan började isen i allt snabbare takt att smälta. Sverige var nästan helt isfritt för cirka 9 000 år sedan. Det enda som fanns kvar var små glaciärer i det inre av norra Norrland.

Landet återfår sin form
När tyngden från isen försvunnit började landet resa sig ur havet. Landhöjningen beror på att den nedpressade jordytan långsamt återfår sin form. Under de första årtusendena efter att isen smält bort var denna höjning mycket kraftig och resulterade i många kraftiga jordbävningar i Sverige.

Landhöjningen idag
Fortfarande reser sig stora delar av Sverige ur havet efter istiden. Landhöjningen är dock inte lika kraftig som den var under stenåldern, utan den avtar hela tiden för att till slut helt upphöra. Denna höjning av land är inte lika stor överallt. Störst är den idag i Ångermanland och från detta centrum minskar den i alla riktningar. Idag höjer sig landet med cirka 0,7 meter på 100 år i Gästrikland.

Gästrikland täcktes av hav
Resultatet av landhöjningen är att Sverige blir större och större. Det kommer även upp nya öar ur havet, vilket kan ta flera hundra år. Om man går bakåt i tiden till stenålder och bronsålder fanns inte Gävle utan bara hav. Det var först under yngre järnålder som det fanns större landytor där man kunde bo i området kring Gävle.

Kartan kan avslöja boplatser
Årsunda ligger idag omkring 70 till 80 meter över havet. Under vissa delar av stenåldern har kustlinjen stått vid Årsunda. Genom att titta på en karta som har höjdkurvor går det att avgöra när en plats tidigast kan ha varit bebodd. Stenålderns kustlinjer i Gästrikland ligger idag omkring 110-40 meter över havet och bronsåldern ligger omkring 35-30 meter över havet och järnålder 25-10 meter över havet.

Promenad i forntida hav
När man idag är ute och går i skogen cirka 40 meter över havet, utgjorde detta område skärgård för cirka 5 000 år sedan, det vill säga under yngre stenålder. Om man kommer fram till en höjd som idag ligger 45 meter över havet var detta en ö i skärgården under samma tid. Med hjälp av en bra karta är det möjligt att läsa hur det forntida landskapet har sett ut under en viss tidsålder.

 

Bild över hur högt upp den Högsta kustlinjen gick i Gästrikland.
Landhöjningen. Det blå området på kartan visar hur högt vattnet gick som mest. Denna strand kallas "högsta kustlinjen". På kartan kan man se att det fanns en liten ö vid Söderåsen. Där kan man än idag se spår efter kusten högt uppe på berget.