Årsunda

Man har gjort flera undersökningar i Årsunda. Läs om vad man fann!


Årsunda sockens mest kända gravfält är Sörbygravfältet, där det finns upp emot ett hundratal högar i varierande storlek. Fornlämningen skiljer sig från de flesta andra gravfält i Gästrikland vad gäller storleken och den rika förekomsten av höggravar. Gravfältet har under flera hundra år varit föremål för arkeologiskt intresse. Det har också genom tiderna varit utsatt för plundring.

Undersökta tidigare
Gravfältet består nästan uteslutande av högar. Några gravar undersöktes på 1920-talet samt 1950-talet av Riksantikvarieämbetet. Den största delen av fynden från gravfältet förvaras i Statens Historiska Museum i Stockholm. Fyndmaterialet uppvisar likheter med föremål som påträffats i bland annat Närke, Uppland, Södermanland och Akershus i Norge. Inga boplatsrester har påträffats vid någon av undersökningarna.

Ny utgrävning 1999
Sommaren 1999 undersökte Länsmuseet Gävleborg tre gravar i Sörby. Avsikten var att få mer information om ekonomi, sociala förhållanden och om människornas föreställningar kring samhället. Gemensamt för de tidigare undersökta gravarna inom gravfältet var att samtliga låg i tidsintervallet sent 900-tal till tidigt 1000-tal. 1999 års undersökning visade att en bebyggelse funnits på platsen redan under 600-700-talen.

Praktfulla fynd
En av gravarna innehöll praktfulla daterande fynd från denna period. Där låg bland annat en äldre man begravd. Inventariet uppvisar likheter med exempelvis gotländskt material. Benmaterialet visar att 1-3 personer gravlagts i graven och att uppsättningen av djurben överensstämmer med materialet i andra gravar från samma period i Gästrikland.

Överskott från järnhantering
Det rika materialet i graven tyder på ett överskott som använts till att köpa dyra praktföremål. Sannolikt kom detta överskott från järnhanteringen. Fynden bestod av kortsvärd, delar till en krigarsköld, smycken och mycket annat. Det ovanligaste fyndet var ett hängsmycke i form av en liten bur i brons vilken troligen tillverkats vid Svartahavskusten.

Långväga kontakter
Fynden visar på långväga kontakter, ofta med arabväldet. Sörbygravfältet är en fornlämning som innehåller mycken information om livet i Gästrikland för mer än tusen år sedan.

 

Bild på rekonstruerat långhus i Årsunda.
Vikingabyn Årsunda. Idag har man rekonstruerat hur en av de gamla gårdarna i Årsunda kunde ha sett ut på vikingatiden.

Bildspel med fynd från Årsunda.
Fynd från Årsunda. Här kan du se några av de föremål man funnit vid de arkeologiska utgrävningarna i Årsunda.