Familjen

Hur såg familjen ut och varför var ätten så viktig?


I Norden praktiserade man normalt engifte, det vill säga äktenskap mellan en man och en kvinna. Även månggifte tycks ha varit tillåtet. På runstenar kan man läsa att rika män kunde ha flera hustrur. Detta betraktades dock som lyx. Sönerna hade arvsrätt oavsett vilken av hustrurna som var hans mor.

Ett till tre barn
Det är svårt att beräkna familjernas storlek. En viss hjälp har man av att läsa texten på runstenarna. Här kan barnen som lät resa stenen vara namngivna. En familj verkar i genomsnitt ha haft ett till tre barn som uppnådde vuxen ålder.

Alla fria människor tillhörde en ätt
Ätten existerade som släktskapsbegrepp redan under vikingatiden, och troligen även tidigare. Alla fria människor föddes in i en ätt. Nya personer kunde tas upp i ätten genom att gifta sig med en ättemedlem eller genom att adopteras. På det sättet kunde exempelvis frigivna trälar eller oäkta barn upptas i ätten.

Ätten hjälpte varandra
Ättemedlemmarna var skyldiga att hjälpa varandra vid övergrepp eller hot. Ätten utkrävde hämnd eller ekonomisk ersättning om någon ättemedlem hade mördats.

Till ättens ansvar hörde även att ta hand om oförsörjda barn, gamla, sjuka och handikappade.
  Man samlades vid elden för värme och samtal.
Vid elden. I huset samlades man gärna kring elden, den enda värmekällan. Bilden är tagen i långhuset i Årsunda