År 1880-NU Järnverk och stålverk


Järnbruken växte under perioden 1580-1880 till små samhällen där det var den respekterade brukspatronens ord som var lag. Från 1860- till 1880-talen blev den tekniska utvecklingen för dyrbar för många mindre bruk som då lades ned. Det var få bruk som överlevde, men de som gjorde det växte till större industrier, järnverk. Nya processer underlättade produktionen.

Vi har valt Sandviken som exempel för vår beskrivning av denna tid. Där finns järnverket Sandvik, företaget som grundades av Göran Fredrik Göransson i Högbo år 1862, och vars bostadsområden växte till ett samhälle. Här berättas om hur arbetarens förhållanden förbättras och på fritiden började man intressera sig för idrott, studier och inte minst politik. Samhället utvecklas från en tid då bruket gav både hem och arbete till dagens samhälle där järnverket endast är en arbetsplats.

Till sist ges en beskrivning av dagens Sandvik AB, en av världens mest framgångsrika stålindustrier med skräddarsydda produkter till sina kunder.