År 0-1000 Järnålder och vikingatid


Järnåldern är en arkeologisk period som sträcker sig från år 500 före Kristus till 500 efter Kristus. Under denna tid förändrades livet på många sätt. I Gästrikland fanns vid denna tid flera gårdar och byar. I Årsunda fanns en stor by. Där anlades ett gravfält som finns kvar än idag. De arkeologiska fynden från utgrävningarna av gravfältet ger oss svar på många frågor om järnåldern.

Texterna är skrivna av Länsmuseets arkeologer.